Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u.

De Twaalf Tradities

De Twaalf Tradities van AA zijn een handleiding voor de AA'er in de groep.

Als nieuwkomers zeggen velen van ons tot onszelf: "Laat de verantwoordelijken van de groep zich zorgen maken over de Tradities. Ik ben enkel maar een gewoon lid." Het zijn regels hoe een groep geleid moet worden, is het niet? En iedereen vertelt me: "In AA zijn er geen regels!"
Dan bekijken we het van wat dichterbij - en komen er achter dat Tradities geen regels zijn - en ze zijn niet enkel voor groepsverantwoordelijken. Zij hebben een diepe betekenis voor ieder van ons, zoals dat het geval is voor de Twaalf Stappen.

'Onze Tradities zijn een gids naar betere manieren van leven en werken', zegde onze medestichter Bill W. 'En zij zijn voor het overleven van de groepen wat de Twaalf Stappen van AA zijn voor de nuchterheid en de gemoedsrust van elk lid... De meeste enkelingen kunnen niet herstellen tenzij in een groep. De groep moet overleven of de enkeling zal dat niet kunnen.' ...

De Twaalf Tradities van AA

1.
Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in AA.
2.
Voor het doel dat wij als groep nastreven bestaat er slechts één uiteindelijk gezag - een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten kan uiten. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten; zij regeren niet.
3.
Het enige vereiste voor AA-lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.
4.
Elke groep behoort autonoom te zijn; behalve in aangelegenheden die andere groepen of AA als geheel betreffen.
5.
Elke groep heeft slechts één hoofddoel - zijn boodschap uit te dragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt.
6.
Een AA-groep mag nooit enig initiatief, verwant of van buiten, tot het hare maken, financieren of er de naam van AA aan lenen, om te voorkomen dat problemen met geld, eigendom en prestige ons van ons hoofddoel afleiden.
7.
Elke AA-groep dient volledig in eigen behoefte te voorzien onder afwijzing van bijdragen van buitenaf.
8.
'Anonieme Alcoholisten' behoort steeds niet professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen medewerkers in dienst nemen.
9.
AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij kunnen diensten of Comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen.
10.
'Anonieme Alcoholisten' heeft geen mening over onderwerpen buiten AA; daarom mag de naam van AA nooit betrokken worden bij enig publiek meningsverschil.
11.
Onze gedragslijn inzake "public relations" is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; ten aanzien van pers, radio, TV en film moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.
12.
De anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze tradities en herinnert er ons steeds aan dat wij aan beginselen de voorrang moeten geven boven personen.
Herdrukt met toelating van AA World Service Inc.