Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u.

Voor partners

Je zoekt hulp, voor partners:

Al-Anon familie groepen: voor familie en vrienden van alcoholisten

Omgaan met het drankprobleem van een ander.

Hoewel de relatie tussen Anonieme Alcoholisten en de Al-Anon Familie Groepen een zeer speciale is, willen wij hier benadrukken dat beide gemeenschappen, weliswaar met wederzijds respect, volkomen onafhankelijk van elkaar functioneren.

Anonieme Alcoholisten erkent en is dankbaar voor de grote bijdrage die Al-Anon Familie Groepen hebben geleverd en leveren in het terzijde staan van de verwanten en vrienden van alcoholisten waar ook ter wereld

Al-Anon is een wereldwijde gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten

In Al-Anon Familie Groepen worden onderling ervaringen gedeeld en geeft men elkaar kracht en hoop bij het oplossen van de problemen.

Alcoholisme wordt beschouwd als een gezinsziekte en verandering van levenshouding kan bijdragen tot herstel. Iedereen die problemen heeft met het alcoholisme van een familielid of vriend(in) kan er lid van worden.

Door inzicht te krijgen in de ziekte, die het alcoholisme is, leren de leden af te rekenen met eigen obsessies, overbezorgdheid en woede. De aandacht wordt verlegd van de alcoholist naar het eigen leven.

De Al-Anon Familie Groepen kennen ook;

Alateen, bestemd voor opgroeiende kinderen van alcoholisten, en

ACA, Adult Children of Alcoholics, bestemd voor volwassen kinderen van alcoholisten.

Wie een man, vrouw, vader, moeder, collega of medewerker heeft met een drankprobleem, heeft het verre van gemakkelijk. Want je kunt van alles aan dat probleem proberen te doen, het komt toch steeds terug.

En heb je het ongeluk om met zo iemand samen te wonen en te leven, dan komt er nog iets bij; ook je eigen leven lijkt met het jaar minder waard te worden. Als in een dergelijke situatie hulp van buitenaf niet helpt, of maar voor een tijdje, dan wordt het allemaal nog uitzichtlozer.

Is er dan helemaal niets te ondernemen dat kans van slagen heeft?

We denken van wel.

Er is een methode die er naartoe werkt, dat u zelf de problemen beter aankunt. Die methode heeft al in een heleboel gevallen goed gewerkt. Wat overigens lang niet altijd zeggen wil, dat dan ook het drankprobleem zelf de wereld uit is. Maar het is wel onschadelijk gemaakt.

Om duidelijk te maken hoe dat ongeveer gaat, moeten we eerst even wat voorbeelden geven.

Vader drinkt.

Vader is aan het drinken geslagen. En heeft dat, door stug vol te houden, tot een niet gering probleem gemaakt. Omdat per slot van rekening niemand als alcoholist geboren wordt, zal ook vader wel redenen hebben voor zijn gedrag. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom, hoe we ons tegenover hem gedragen. En in verreweg de meeste gevallen doen we dat helemaal verkeerd. In zijn goede momenten doen we, net als hij, alsof er niets aan de hand is. In zijn kwade momenten gaan we hem verwijten maken, wat de zaak alleen nog maar verergert. Want dat geeft ruzie die niets oplost, maar vader heeft er dan wél een reden bij om zijn gelijk bij de fles te zoeken.

En vaak zullen we, omdat niets lijkt te helpen de zaak met de mantel der liefde proberen te bedekken. Wat betekent dat we al zijn leugens slikken, hem gelijk geven als hij ongelijk heeft, en in ‘s hemelsnaam maar meedoen aan het spel dat hij speelt. Al met al: het probleem wordt ook op die manier alleen maar groter. En wat minstens even belangrijk is: we krijgen zelf steeds minder plezier in het leven. En dat is de bedoeling niet.

Moeder is geholpen.

Moeder had ook zo haar problemen en is aan de drank gegaan. Aan dit laatste probleem is iets gedaan. Er is een helpende hand uitgestoken, moeder is ervan overtuigd dat ze op het verkeerde pad is. En ze heeft beterschap beloofd.

Of het nu vader, de kinderen, de dokter of een hulpverlenende instantie is geweest die zich ermee heeft bemoeid, het kwaad is geschied. Want moeder heeft nu ervaren, dat er altijd wel iemand is die zich over haar ontfermt als ze écht in de narigheid komt.

En diep in haar hart is ze zich waarschijnlijk nóg rotter gaan voelen, omdat ze zich afhankelijk weet. Dus zijn alle voorwaarden aanwezig om het hele spel weer van voren af te laten beginnen. En dat zal geheid gaan gebeuren ook.

Want ook onze houding tegenover haar is nog dezelfde als eerst. Alles zal alleen nog wat vervelender worden dan de vorige keer.

De mensen die met moeder samenleven zijn tevreden over zichzelf en dus in slaap gesust. Begint moeder weer te drinken, dan reageren ze net als voorheen. En toen hielp dat ook al niet. Het zal duidelijk zijn, dat u voor ‘moeder’ ook vader, collega, zoon, dochter of iets anders mag lezen. Het principe blijft hetzelfde.

Zachte heelmeesters.

De chef had al lang in de gaten dat de medewerker zwaar dronk.

Maar ja, hij werkte al zo lang bij de zaak, was altijd een zeer goede kracht geweest, en was dat in zijn heldere momenten nu ook nog. Dus hield de chef de man de hand boven het hoofd. Protesteerde niet tegen onverklaarbare afwezigheid, streek zijn fouten zo onopvallend mogelijk glad, hielp liegen tegen klanten, familie, politie en collega’s en was bereid om na elke vervelende gebeurtenis te geloven dat het inderdaad de laatste keer zou zijn.

Dat lijkt allemaal prima van die chef. Maar intussen is hij bezig om zijn gewaardeerde medewerker van de wal in de sloot te helpen. Want stiekem rekent iedereen met een drankprobleem op een stukje bescherming als de nood aan de man komt. En zolang we hem die geven, kan hij rustig doorgaan met drinken.

Denk niet, dat de chef nooit ernstig praat met de drinker. Dat doet hij zelfs regelmatig. Alleen; de drinker kent alle trucs om een dergelijk gesprek tot een goed einde te brengen. En de chef kent die trucs niet.

Deze drie voorbeelden zijn niet uit de lucht gegrepen. En iedereen, die met het alcoholprobleem van een ander zit, zal er iets in herkennen. Wat opvalt, is dat alle drie de situaties één ding gemeen hebben: de manier waarop op het drankprobleem wordt gereageerd, heeft een averechts effect. En dat is nu precies, waar het ons om gaat.

Iemand die een drankprobleem heeft is niet slecht, maar ziek en zonder het te willen weten verslaafd.

De omgeving wordt bedot, bedreigd en getiranniseerd. Dat gebeurt niet zomaar. Dat gebeurt vooral, omdat die omgeving zich láát bedotten, bedreigen en tiranniseren. Er lijkt immers geen andere oplossing te zijn? Toch zit daar juist de kneep. De enige die iets aan het drankprobleem kan doen, is de drinker of drinkster zelf. De grootste fout die we dan ook kunnen maken, is hen de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun daden uit handen te nemen. Veroorzaken ze schade of andere ellende, dan knappen ze het zelf maar op.

We moeten hun gedrag niet accepteren. En de gevolgen daarvan evenmin.

Dat is ook nog heel ergens anders goed voor: het voorkomt dat we zelf het slachtoffer worden. Het voorkomt dat we ons leven laten overheersen door het drankprobleem van een ander. Het voorkomt dat een ander ons eigen leven grondig bederft.

Dat klinkt allemaal heel aannemelijk. Maar het zijn van die dingen die gemakkelijker zijn gezegd dan gedaan. We weten allemaal wel, wat je aan moeilijkheden kunt verwachten als je iemand met een drankprobleem hard aanpakt. Maar wilt u iets aan uw eigen situatie veranderen, dan zal het toch moeten gebeuren.

U zult overigens bepaald de eerste niet zijn, die op zijn of haar stuk gaat staan en zegt: tot hier en niet verder. Het is al talloze malen gedaan, en met veel succes. Niet zozeer dat er dan mensen van hun drankprobleem genezen zijn, maar wel heeft hun omgeving zich het leven een stuk aangenamer gemaakt door zich niet langer met medeverantwoordelijkheid te laten opzadelen.

Daarmee heeft de drinker of drinkster dan wél de enige sleutel in handen gekregen die zijn of haar éigen probleem kan oplossen. De mensen (vrouwen vooral) die door het drankprobleem van een ander geleefd werden, zijn in een aantal gevallen lid geworden van Al-Anon. Omdat ze zichzelf op die manier beter konden helpen. En wellicht nog eens een ander zouden kunnen bijstaan in het doormaken van hetzelfde moeilijke proces. Hoe dat precies gaat, kunnen ze uzelf beter uitleggen. Wat we hier wel kunnen zeggen, is dat het vaak lang kan duren.

Er zijn geen verplichtingen tot lidmaatschap. Al-Anon financiert zichzelf uit eigen vrijwillige bijdragen.

Wat we ook nog eens willen benadrukken is dit: een drankprobleem is een heel erg probleem. Waarvoor geen zachte oplossingen bestaan. Dus is de Al-Anon methode nogal drastisch. De verhouding met uw partner zal beslist veranderingen ondergaan. Waar dan tegenover staat, dat er minstens één ongelukkige minder is op de wereld: u. En dat de nieuwe verhouding ook voor de ander een stuk meer kans biedt op herstel.