Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Soorten vergaderingen

We kennen vier soorten vergaringen
 1. Een gesloten vergadering: is uitsluitend toegankelijk voor alcoholisten. Deze vergaderingen bestaan uit groepsgesprekken aan de hand van het herstelprogramma en ieder lid mag er vrijuit spreken, vragen stellen en van gedachten wisselen met de medeleden. Ieder lid kan hier geholpen worden bij zijn persoonlijke moeilijkheden met het nuchter worden, met het nuchter zijn, en in het dagelijks leven. (Een overzicht van vergaderingen vindt men in 'groepen')

  De andere AA-leden zullen vanuit hun persoonlijke ervaringen, aan de hand van de Twaalf Stappen, suggesties doen die tot een oplossing kunnen leiden.

  Ieder bepaalt voor zichzelf hoe dikwijls hij vergaderingen zal bijwonen. Sommigen komen eenmaal per week of minder, anderen komen vrijwel dagelijks.

  Sommigen bezoeken verscheidene groepen, anderen houden het bij een vaste groep en een zekere regelmaat.

  Aan nieuwelingen wordt de raad gegeven om heel vaak contacten te onderhouden.

  Ieder is vrij te komen en te gaan wanneer hij wil. Onze ervaringen leren dat het vrijwel onmogelijk is om op eigen houtje gelukkig nuchter te blijven.

  Het samen beleven en uitwisselen van de nuchterheid is een zeer verrijkende ervaring.

  De meeste AA-leden stellen zich geen vragen rond de duur van hun lidmaatschap daar zij eraan houden regelmatig de vrienden te ontmoeten en zich in te zetten om nieuwe vrienden te helpen.

  Speciale vergaderingen (Bezinningen: klik voor inschrijving) worden rond een thema georganiseerd door een comité. Meestal hebben ze één maal per jaar plaats, het zijn eveneens gesloten bijeenkomsten waar leden uit de gehele gemeenschap welkom zijn.

 2. Open vergaderingen: waarbij iedere belangstellende toegelaten is, worden af en toe door een groep ingericht. Deze bijeenkomsten worden opgebouwd rond een thema uit het herstelprogramma, waarbij men samen met niet leden van gedachten wisselt en de therapie van AA beter leert kennen.

  Wij menen dat wij onze ervaringen, zonder voorbehoud, moeten delen met diegenen die er eerlijke belangstelling voor hebben.

 3. Voorlichtingsvergaderingen: worden belegd door AA zelf, een groep, provinciale of nationale diensten, bijvoorbeeld een lustrumviering of de landdag.

 4. Informatievergaderingen:worden ingericht door scholen, klinieken, verenigingen of organisaties met interesse voor onze werking.
  AA verleent hieraan zijn medewerking door enkele sprekers af te vaardigen. Zij spreken op een informatievergadering steeds uit eigen naam, over hun herstel, over hun alcoholisme, wat AA doet en wat AA niet doet. Meestal is er tijd om vragen uit het publiek te beantwoorden. Zie verder "Comité voor Openbare Informatie" en de pagina "scholen".

Alle openbare besprekingen hebben tot doel de lijdende alcoholist te helpen.