Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Het ontstaan van AA

Geschiedenis:

Op 10 juni 1935 hebben een effectenmakelaar Bill en een chirurg Bob, beiden totaal verslaafd aan de drank, na een gesprek over de hopeloze toestand waarin zij steeds weer hervielen, elkaar gesteund in een poging om ieder voor zich nuchter te blijven door de ander te helpen in de strijd om nuchter te worden.

"Op eigen kracht komen we er toch nooit", redeneerden zij. Op dat ogenblik ontstond de vriendenkring van de: "ANONIEME ALCOHOLISTEN"

Het is deze vriendenkring van Anonieme Alcoholisten die eerst in Akron - Ohio, in de Verenigde Staten, later ook buiten Amerika, werkgroepen zou stichten om alcoholisten de gelegenheid te bieden herstel van hun ziekte te vinden.

Dokter Bob is overleden op 16 november 1950, Bill W. verliet ons op 24 januari 1971.

Beide stichters zullen voor ons steeds symbolen van kalmte en vastberadenheid blijven.

Het is uitermate moeilijk om de volle draagwijdte van hun verdiensten neer te schrijven.

Wij hebben ons herstel te danken aan de boodschap die zij sinds 1935 tot hun laatste ogenblik hebben uitgedragen aan honderdduizenden andere alcoholisten.

AA heeft geen ledenlijsten, maar de groepen delen wel mee hoeveel personen tot hun groep behoren.

Op 1 januari 2012 spreken wij over het bestaan van 114.070 AA-groepen en 2.133.842 geschatte leden. Deze zijn verdeeld over meer dan 170 landen

De eerste AA groep in België startte definitief in 1953. De meeste AA leden uit de begin periode waren heel ziek. Hun drinkgewoonte had hen in hospitalen, sanatoria of gevangenissen doen belanden.

Meer en meer mensen hoorden van AA en algauw begrepen vele alcoholisten dat zij niet mochten toelaten dat hun ziekte zoveel schade aanrichtte.

Zij konden terwijl zij nog steeds hun werk en hun familie hadden, herstellen in AA voordat hun gezondheid volkomen was vernield.

Anonieme Alcoholisten is een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen die elkaar helpen om nuchter te blijven. Zij bieden dezelfde hulp aan iedereen die een drankprobleem heeft en daar iets wil aan doen.

Aangezien zij allen alcoholisten zijn kunnen zij elkaar beter begrijpen. Zij weten hoe de ziekte aanvoelt en zij hebben in AA geleerd hoe zij ervan kunnen herstellen.

Een AA lid zal, zelfs indien hij jaren niet meer heeft gedronken, zeggen dat hij een alcoholist is. Hij zal niet beweren dat hij genezen is.

Vanaf het ogenblik dat een persoon zijn drinken niet meer kan beheersen, zal hij er nooit meer in slagen om veilig te drinken - met andere woorden: hij kan nooit een "ex alcoholist" worden.

Maar in AA kan hij een nuchtere alcoholist worden.

Net als een andere ziekte kan alcoholisme iedereen treffen. In AA zijn er mannen en vrouwen van elke huidskleur en nationaliteit, van alle politieke- en godsdienstige overtuigingen.

Ze zijn rijk of arm of daar tussenin. Ze zijn werkzaam in alle beroepen: ze zijn advocaat of huismoeder, leraar of vrachtwagenbestuurder, kapster of geestelijke...

Mijlpalen in de geschiedenis van AA:
DATUM
 
GEBEURTENISSEN
Zomer
1934
Dokter William D. Silkworth zegt dat Bill W. een hopeloos geval van alcoholisme is.
Augustus
1934
Ebby T., een vriend van Bill wordt door de Oxfordgroep tot nuchterheid gebracht.
November
1934
Bill W. ontvangt het bezoek van Ebby die hem zijn ervaringen vertelt.
December
1934
Bill werkt met andere alcoholisten maar slaagt tot mei er moeilijk in om sommigen tot nuchterheid te brengen.
Mei
1935
Bill ontmoet Dr. Bob in Akron (Ohio).
10 Juni 1937 De AA-leden uit de Oxfordgroep New York verlaten deze beweging
November
1937
Dr. Bob en Bill W. houden een voorlichtingsvergadering te Akron.
Hieruit volgen succesrijke contacten.
Februari
1938
John D. Rockefeller schenkt 5.000 dollar. De reactie hierop vindt men terug in het principe van de 7de Traditie.
Mei
1938
Oprichting van een Raad van Beheer voor de AA.
December
1938
Publicatie van de '12 Stappen' en ontwerp van het boek 'Anonieme Alcoholisten'.
 
1939
Het aantal leden is gestegen tot 100.
April
1939
Publicatie van 'Anonieme Alcoholisten'. Positieve publiciteit in Dr. Fosdickis Book Review.
Zomer
1939
De Midwest AA'ers breken met de Oxford-groepen.
AA staat op eigen benen.
Augustus
1939
Dr. Bob en Zr. Ignatia beginnen te werken in het St.-Thomas Hospitaal te Akron.
In de volgende tien jaar behandelen ze méér dan 5.000 alcoholisten.
September
1939
Grote uitbreiding van AA in Cleveland.
December
1939
Oprichting van de eerste AA-groep in Instellingen.
Rockland State Hospital, New York.
 
1940
Belangrijke interesse vanwege de geestelijkheid.
Oprichting van het eerste Clubhuis in de 334ste straat.
Februari
1940
Oprichting van het eerste Werelddienstbureau te New York.
Oprichting van het eerste Clubhuis in de 334ste straat.
Banket aangeboden door Rockefeller
Maart
1941
Het artikel van Jack Alexander in de 'Saturday Evening Post' heeft grote uitbreiding en erkenning tot gevolg. Het ledental stijgt in 1941 van 2.000 naar 8.000.
 
1942
Oprichting van de eerste AA-groep in de gevangenis van San Quentin, Californië.
Juni
1944
Eerste publicatie van de 'AA GRAPEVINE'.
 
1945
Dr. Silkworth en Teddy R. beginnen te werken in het Knickerbocker Hospital, New York. Ze behandelen in de volgende tien jaar méér dan 10.000 alcoholisten.
 
1946
De '12 TRADITIES van AA' worden geformuleerd en gepubliceerd.
 
1949
Erkenning van AA door de 'American Psychiatric Association'
Juli
1950
1ste Internationale Conventie in Cleveland.
De 12 Tradities worden door de AA-gemeenschap aangenomen.
16 Nov
1950
Overlijden van Dr. Bob.
April
1951
1ste Algemene Dienstconferentie van AA.
Oktober 1951 De Lasker Awardprijs wordt te San Francisco door de American Public Health Association aan AA toegekend.
Juni
1953
Publicatie van het boek '12 Stappen en 12 Tradities'.
Oktober
1954
Verandering van de naam 'Stichting' in 'Algemeen Dienstbureau van AA'. (= GSO).
1955
Viering van de twintigste verjaardag van het bestaan van AA op de Conventie te St.-Louis.
Tweede herdruk van 'Anonieme Alcoholisten'.
 
1956
Oprichting van het 'Comité voor Openbare Informatie'.(COI)
 
1957
Oprichting van een ADB in Engeland en Ierland.
 
1958
TV-film 'De dagen van wijn en rozen'. In 1963 wordt deze film hermaakt voor zaalvertoningen met medewerking van AA.
 
1959
'AA Publishing Inc.' wordt 'AA World Services Inc.'.
Juli
1960
Viering van de vijfentwintigste verjaardag op de Conventie van Long Beach, Californië. Het boek: 'Avec les Alcooliques Anonymes' door Jozef Kessel stimuleert de groei van AA in Frankrijk en in Duitsland.
 
1961
Briefwisseling tussen Bill W. en Dr. Carl Jung.
 
1962
Publicatie van de '12 Concepten' door Bill W.
 
1963
Verkiezing van de regionale afgevaardigden voor het Algemeen Dienstbeheer. Nu uit zes Staten, vroeger uit één.
 
1965
Viering van de dertigste verjaardag op de Conventie te Toronto, Canada. Thema: 'Ik ben verantwoordelijk'.
 
1966
De beheerders van het GSB (General Service Board = ADR) worden gekozen in verhouding van 2/3de alcoholisten en 1/3de niet-alcoholisten.
 
1967
Publicatie van het boek: 'The AA Way of Life', later gewijzigd in: 'As Bill sees it' (= De Visie van Bill).
Aanzienlijke groei van AA in andere landen.
 
1969
1ste Werelddienstontmoeting (WDO) te New York.
Afgevaardigden uit 14 landen.
 
1970
Viering van de vijfendertigste verjaardag op de Conventie te Miami Beach, Florida. Laatste publiek optreden van Bill W.
'Ons gemeenschappelijk welzijn komt op de eerste plaats'.
24 januari
1971
Overlijden van Bill W.
 
1972
2de Werelddienstontmoeting te New York.
Afgevaardigden uit 15 landen.
 
1973
Publicatie van het boek: 'Came to believe'.
 
1974
3de Werelddienstontmoeting te Londen (Groot-Britt.).
Afgevaardigden uit 19 landen.
 
1975
Viering van de veertigste verjaardag op de Conventie te Denver, Colorado.
Publicatie van het boek: 'Living Sober'.
 
1976
4de Werelddienstontmoeting te New York.
 
1978
5de Werelddienstontmoeting te Helsinki (SF).
 
1980
6de Werelddienstontmoeting te New York.
Viering van de vijfenveertigste verjaardag op de Conventie te New Orleans, Louisiana. Publicatie van het boek: 'Dr. Bob and the Good Oldtimers'.
 
1981
1ste Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
Afgevaardigden uit 16 landen.
 
1982
7de Werelddienstontmoeting te San Juan del Rio in Mexico.
Afgevaardigden uit 20 landen.
 
1983
2de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
Afgevaardigden uit 17 landen.
April
1983
Ontvangt op het Witte Huis door Pres. Reagan en uitreiking van de 'Volunteer Action Award'.
 
1984
19de ADC van Groot-Brittannië, waarnemers uit België en andere landen.
 
1984
8ste Werelddienstontmoeting te New York.
Afgevaardigden uit 25 landen.
 
1985
3de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
Afgevaardigden uit 14 landen.
Juli
1985
20ste ADC van Groot-Brittannië.
Waarnemers uit België en andere landen.
 
1985
Viering van de Vijftigste verjaardag op de Conventie te Montreal, Canada. Publicatie van het boek: 'Pass it on', het levensverhaal van Bill W.
 
1986
9de Werelddienstontmoeting te Guatemala.
 
1987
4de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
1988
10de Werelddienstontmoeting te New York.
5 oktober
1988
Overlijden van Lois B., de weduwe van Bill Wilson in de leeftijd van 97 jaar.
 
1989
5de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
1990
Viering van de vijfenvijftigste verjaardag op de Conventie te Seattle, Washington (USA)
 
1990
11de Werelddienstontmoeting te München (W.Duitsland).
 
1991
6de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
1992
12de Werelddienstontmoeting te New York.
 
1993
7de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
1994
13de Werelddienstontmoeting te Cartagena (Columbia).
 
1995
Viering van de zestigste verjaardag op de Conventie te San Diego, Californië (USA).
 
1995
8ste Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
1996
14de Werelddienstontmoeting te New York.
 
1997
9de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
1998
15de Werelddienstontmoeting te Auckland (NZL).
 
1999
10de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
2000
16de Werelddienstontmoeting te New York.
 
2001
11de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D)
 
2002
17de Werelddienstontmoeting te Oviedo (E)
 
2003
12 de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D)
 
2004
18de Werelddienstontmoeting te New York
 
2005
13de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D)
 
2005
Viering van de zeventigste verjaardag op de Conventie te Toronto (Canada)
 
2006
19de Werelddienstontmoeting in Ierland.
 
2007
14de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
2008
20ste Werelddienstontmoeting te New York.
 
2009
15de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
2010
21ste Werelddienstontmoeting in Mexico.
 
2011
16de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D)
 
2012
22de Werelddienstontmoeting te New York.
 
2013
17de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).
 
2014
23ste Werelddienstontmoeting in Polen - Warschau.
 
2015
18de Europese Dienstontmoeting te Frankfurt (D).