Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u.

Een AA-groep in de praktijk

Groepswerking:

Twee drankzuchtigen die samen hun drankprobleem bespreken, kunnen zich een AA-groep noemen, mits zij trachten om via de Twaalf Stappen hun nuchterheid te verkrijgen.

In algemene bewoordingen onthullen onze verhalen hoe wij er aan toe waren, wat er gebeurde en hoe het nu met ons is gesteld. Als u besloten heeft dat u ook wilt verwerven wat wij verworven hebben en wanneer u bereid bent tot het uiterste te gaan, dan zult u bereid zijn bepaalde stappen te doen.

Zelden hebben wij iemand zien falen die ons pad helemaal gegaan is. Zij die niet herstellen, zijn mensen, die zich niet volledig aan dit eenvoudige programma kunnen of willen overgeven.

De mogelijkheid tot herstel voor ieder AA-lid en ook voor hen die nog steeds lijden onder de ziekte van het alcoholisme hangt af van de eenheid en de dienstvaardigheid in de gemeenschap.
Elke groep is vrij haar eigen gebruiken en wijze van vergaderen uit te werken, in de mate dat andere groepen of AA in zijn geheel er niet door worden geschaad.

De leden kiezen een chair- man/vrouw, (de gespreksleider/ster), een secretaris en een penningmeester. Zij waken voornamelijk over het vlotte verloop van de vergadering en het voortbestaan van de groep.
Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten. Deze dienaren worden regelmatig gekozen.

De individuele groep is niet geïsoleerd van de rest van AA. Zoals AA-leden elkaar helpen, zo helpen ook de groepen elkaar. Hiervoor worden de Twaalf Tradities als richtlijnen genomen.

De groepsafgevaardigden ontmoeten elkaar (twee) maandelijks in de Provinciale Werkgroep, waar onderlinge samenwerking en de verslagen van de onderscheiden comités besproken worden.

Er bestaan geen ledenlijsten noch lidkaarten, en er is geen verplichting tot financiële bijdragen.

Nochtans is er geld nodig voor de huur en de verwarming van lokalen, de aankoop van literatuur, de koffie, frisdranken, enzovoort.

Daarom wordt er op de vergaderingen een “hoed” doorgegeven, waarin de leden naar eigen vermogen bijdragen. De groepen dragen ook financieel bij teneinde de centrale diensten, het Algemeen Dienstbureau (ADB) en de comités, de gelegenheid te geven hun werking ten dienste van allen en van de nog lijdende alcoholist te kunnen verder zetten.