Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u.

Pers, onderwijs en instellingen.

Informatie:

Scholen kunnen op eenvoudige aanvraag voor gratis infosessies intekenen.

De pers kan op eenvoudige aanvraag een informatiemap toegestuurd krijgen of ze downloaden in pdf.

Zie ook: Profiel van de Vlaamse AA 2006 pdf en Profiel van de Vlaamse AA 2011 pdf

Voor radio of TV kan een spot aangevraagd of gedownload worden, een voorbeeld vindt men op de startpagina.

COI - Comité voor Openbare Informatie

Iedere AA-groep is zich bewust van de noodzaak om zich bekend te maken bij ieder die er om vraagt, vanuit de bekommernis om de boodschap door te geven aan de nog lijdende alcoholist.

Dit comité wordt gevormd door groepsafgevaardigden die het bekendmaken van AA coördineren en samen naar wegen zoeken om dit doel te bereiken.

Hiervoor kan samengewerkt worden met andere organisaties of met eerste lijn zorg, maar dit mag nooit leiden tot inmenging of tot het verspreiden van meningen over anderen bij deze contacten.

Steeds zal men voor ogen houden dat de leden vanuit eigen ervaring spreken, maar nooit professioneel te werk gaan.

De “Public Relations” wordt op persoonlijke werfkracht gebaseerd, veeleer dan op propaganda.

Vul het formulier in indien u een afspraken voor een interview en een persoonlijke getuigenis wenst te maken.

Aan info's gegeven door AA'ers zijn nooit kosten verbonden. AA-leden getuigen steeds uit eigen naam, nooit uit naam van AA.