Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Diensten

Over de diensten.

Gewoonlijk leest men in handleidingen en op websites over een ideale manier van werken, meestal gebaseerd op allerlei regels en voorschriften.
Dit alles heeft AA vrijwel niet!

De AA-gemeenschap groeit voortdurend en vraagt als het ware om adviezen en suggesties in verband met een goede werking te formuleren.

Hierbij wordt evenwel voor ogen gehouden dat men in géén geval komt tot een ‘strakke’ organisatie.

Het handboek van de Vlaamse AA tracht bij het verwezenlijken van zulke structuren van nut te zijn. Het vertelt niemand precies wat hij moet doen of niet doen, doch geeft aan hen die belangstelling hebben voor de AA-werking, de ervaring van duizenden alcoholisten weer. Deze ervaringen zijn een steun om tot een goede groepswerking te komen.

Dit handboek dient dus beschouwd te worden als een bundeling van suggesties en aanbevelingen gebaseerd op jarenlange ervaring. Het is duidelijk dat deze waardevolle verworvenheden gebruikt worden om te trachten de AA-boodschap zo efficiënt mogelijk door te geven aan andere alcoholisten.

Iedere dienst binnen de AA-structuur beoogt hetzelfde doel als de AA-gemeenschap: de nuchterheid in het bereik brengen van allen die dat verlangen.

Volgens de tradities van AA dient onze gemeenschap nooit georganiseerd te worden, maar er kunnen diensten en comités worden opgericht die rechtstreeks verantwoordelijk zijn tegenover hen waaraan zij diensten verlenen.

De stichters van AA zijn reeds overleden en bijgevolg zijn wij, de erfgenamen, in feite op onszelf aangewezen om zorg te dragen voor het voortbestaan van de AA-gemeenschap.

Dokter Bob is overleden op 16 november 1950 en Bill W. verliet ons op 24 januari 1971.

Beide stichters zullen voor ons steeds symbolen van kalmte en vastberadenheid blijven.

Het is uitermate moeilijk om de volle draagwijdte van hun verdiensten neer te schrijven.

Wij hebben ons herstel te danken aan de boodschap die zij sinds 1935 tot hun laatste ogenblik hebben uitgedragen aan honderdduizenden andere alcoholisten.

Uit: 'Het handboek van de Vlaamse AA' blz.6 'Inleiding'

AA'ers kunnen via hun groep of de Provinciale Werkgroep login gegevens krijgen voor het gesloten deel 'Diensten'. Dit geeft toegang tot de Diensten, hun werking en de werkverslagen. De informatie is ook beschikbaar in 'Het handboek van de Vlaamse AA' beschikbaar op onze Literatuur-pagina.