Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
03 239 14 15 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
03 239 14 15

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 329 groepen met wekelijks 458 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail en telefoonpermanentie, bezoek aan het kantoor op afspraak wegens de recente coronamaatregelen.

De Twaalf Beloften

De Twaalf Beloften van AA vervullen zich nog voor we halverwege zijn...

In hoofdstuk 6 "Aan het werk" van het 'Big Book' lezen we wat we ondernemen in de eerste negen stappen en net voor de tiende een overzicht van wat we kunnen verwachten als resultaat...

De Twaalf Beloften van AA

1.
Als we ijverig en nauwkeurig zijn in dit stadium van onze ontwikkeling, zullen wij verbaasd opkijken voor wij halverwege zijn.
2.
Wij leren geleidelijk een nieuwe vrijheid en een nieuw geluk kennen.
3.
Het verleden zal ons niet spijten en vergeten zullen wij het ook niet.
4.
Wij zullen het woord gemoedsrust leren begrijpen en wij zullen de vrede kennen.
5.
Hoe diep wij ook zijn gevallen, wij zullen ontdekken dat onze ervaring anderen kan helpen.
6.
Het gevoel van nutteloosheid en zelfbeklag zal verdwijnen.
7.
Wij zullen onze aandacht voor eigen belang verliezen en die voor onze medemensen zal groeien.
8.
Onze zelfzucht zal verdwijnen.
9.
Onze hele houding tegenover het leven en onze kijk daarop zullen veranderen.
10.
Angst voor mensen en maatschappelijke onzekerheid vallen weg.
11.
Gevoelsmatig zullen wij weten hoe we moeten handelen in omstandigheden die ons vroeger in verwarring brachten.
12.
Plotseling beseffen wij dat God voor ons dingen doet die wij voor onszelf niet hebben kunnen doen.
Zijn dit overdreven beloften? Wij geloven van niet. Ze worden al in ons midden vervuld, soms snel, soms langzaam. Ze worden verwezenlijkt als wij eraan werken.
Copyright: AA World Services, Inc.