Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u.

Eredoctoraat

 26 october 2012:

Vlaamse zelfhulpgroepen krijgen eredoctoraat tijdens viering dertig jaar Trefpunt Zelfhulp.

De Anonieme Alcoholisten danken de initiatiefnemers voor de erkenning van de werking van onze gemeenschap, wij doen stille voort.

Download pdf bestand 

Het Eredoctoraat:

KU Leuven

Mevrouw de minister, hier aanwezig als vertegenwoordiger van alle Vlaamse Zelfhulpgroepen

De KU Leuven onderscheidt alle Vlaamse Zelfhulpgroepen

Voor hun inzicht dat de negatieve emoties en zelfbelevingen die vaak genoeg optreden bij ernstige ziekte, zware
functiebeperkingen, rouw om onverwacht verlies en andere ontwrichtende situaties, draagbaar kunnen worden gemaakt
door ze te delen met lotgenoten;

Voor de manier waarop hun vrijwilligers, vaak zelf patiënt of getroffene, er zich belangeloos toe engageren om mensen in
nood uit hun psychisch en sociaal isolement te halen en hen opnieuw een gevoel van eigenwaarde en levenszin te bieden;

Voor hun unieke bijdrage tot de volksgezondheid, waardoor zij aantonen dat solidariteit en verbondenheid, luisterend
spreken en zwijgend luisteren een helend effect hebben;

Voor de modelfunctie die zij in de samenleving vervullen, waardoor ze anderen ertoe motiveren om gelijkaardige
initiatieven op te zetten.


Daarom verleen ik aan alle Vlaamse Zelfhulpgroepen, hier door u vertegenwoordigd, in mijn hoedanigheid van
vicerector van de KU Leuven, op voorstel van de Faculteit Sociale Wetenschappen en na goedkeuring door de
Academische raad, het Doctoraat Honoris Causa van deze universiteit.