Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
078 05 27 27 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
078 05 27 27

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 328 groepen met wekelijks 404 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail. Via telefoon tijdens de kantooruren. Het kantoor is open op donderdag van 10u tot 12u en van 13u tot 16u.

ADC 2016

Een impressie van de Algemene Dienstenconferentie 2016 Drongen.

Deze 20ste ADC van de Vlaamse Anonieme Alcoholisten ging door in de oude abdij van Drongen bij Gent en het bleek al gauw dat dit een zeer goede locatie was. De sfeer in deze voormalige abdij, met zijn hoge en lange gangen, de eenvoud van de accommodatie die echter niets te wensen over liet en het gezelschap van een aantal gelijkgestemde zielen, zorgde ervoor dat deze ADC tot een succes uitgroeide.

De Algemene Diensten Conferentie kan worden vergeleken met de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar vertegenwoordigers van de provincies samenkomen om te praten over allerlei onderwerpen en er over stemmen. Alle besluiten worden later bekrachtigd door de eerste ADR die is gepland na de ADC. De onderwerpen die worden besproken zijn door ADCOM verzameld in de tijdspanne tussen 2 ADC en die werden ingezonden door gewone AA'ers, groepen, diensten of provincies.

Op deze ADC waren 4 grote onderverdelingen te herkennen:

  1. Presentatie van alle werkverslagen van alle diensten van de periode 2013 - 2014 - 2015 in een plenum vergadering. Dit gebeurt door de nationale afgevaardigden van elke dienst. Zij hebben ook een zitje in de ADR.
  2. Vergaderingen in comités, waar vragen worden besproken, voorbereid en gestemd ter voorbereiding van de afsluitend plenumvergadering.
  3. Werkvergaderingen waarin thema's worden behandeld die moeten bijdragen tot een betere werking van AA Vlaanderen
  4. Vergadering in plenum, waar finaal wordt gestemd over alle onderwerpen waarover moet worden gestemd.

Elke provincie kan 8 personen afvaardigen naar de ADC, die verkozen worden voor 2 termijnen. Daarnaast zijn er ook andere AA'ers die hier deelnemen zoals de nationale afgevaardigden van alle diensten, EDO en WDO afgevaardigden, beheerders A en B, de chairmannen van elke PW enz.
In totaal waren er 59 stemgerechtigde mensen aanwezig die zich bogen over 23 vragen, 7 werkgroepen over thema's vormden, 3 vragen van COI nationaal behandelden en stil stonden bij de verslaggeving van de verschillende diensten die AA Vlaanderen heeft: FINCOM, 5 voor 12, LITCOM, DC, ADCOM, COI plus internetwerkgroep en Loners. Daarnaast kwamen ook de vzw, WDO, EDO en ADR aan bod.

Omdat deze ADC was gespreid over 2 dagen in plaats van 3, hadden de deelnemers te maken met een vol programma. Dit was echter geen probleem omdat ADCOM alles goed had georganiseerd en de voorzitters van de verschillende comités hun werk goed deden. We kunnen ook zeggen dat voor het overgrote deel waarover gestemd moest worden, de uitslagen van de stemmingen een grote unanimiteit vertoonden. Er werd ook vaak weinig tijd verloren met onenigheden of afdwalingen van het programma. Daarmee volgden we het thema van deze ADC: 'Hou het simpel'

De AA'ers, die voor de eerste keer deelnemen aan een ADC, krijgen wel heel wat te verwerken. Het moet gezegd worden dat de structuur van AA niet eenvoudig is. In onze 9e traditie staat dat AA als zodanig nooit mag georganiseerd worden, maar dat het diensten of comités in het leven kan roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan AA zelf. Maar voor vele AA'ers, die in hun groep niet voldoende worden geïnformeerd, blijft het moeilijk om alle puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen. Daarom zijn de 2 voorbereidende vergaderingen die elke provincie organiseert en waar de ADC wordt voorbereid, zo belangrijk voor de afgevaardigden ADC.

Tenslotte moeten we nog stilstaan bij een belangrijke verwezenlijking van ADCOM: het handboek van AA, waarvan de laatste versie dateerde uit 2005, is volledig bijgewerkt. Editie 6 - 2016 bevat dus alle zaken die na 2005 werden besloten en is ook aangevuld met actuele informatie over de structuur van AA. Na goedkeuring van de ADR, kan deze versie online worden geraadpleegd op de website van AA en kan er gemakkelijk in worden gebladerd door middel van zoekfuncties. Het zal voortaan ook eenvoudig zijn om wijzigingen aan te brengen omdat we het handboek niet meer zullen uitbrengen in boekvorm, maar als losbladige versie waarin het gemakkelijk is om een gewijzigde pagina te vervangen.

Gebruikte afkortingen:

ADC
Adcom
Algemene Diensten­conferentie
Agenda / Admission Committee / Comité voor Agenda en Conferentie­beleid
ADR
COI
DC
Algemene Dienstenraad
Comité Openbare Informatie
Distributie-centrum
EDO
Europese Dienstont­moeting
Fincom
Litcom
PW
Comité voor Financiën
Comité voor Literatuur
Provinciale Werkgroep
vzw ALDINEA-BEL
Algemeen Dienstbeheer Nederlands­talige AA in België
WDO
Werelddienst­ontmoeting