Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
03 239 14 15 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
03 239 14 15

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je deze website aan en de hulp van 329 groepen met wekelijks 409 vergaderingen, je vindt ons overal. Het Algemeen Dienstbureau (ADB) is altijd bereikbaar via E-mail en telefoonpermanentie, bezoek aan het kantoor op afspraak wegens de recente coronamaatregelen.

 

Met gesloten deuren, maar met open armen.

29-10-2020

Beste vrienden,

Door de zeer dramatische ontwikkelingen van de verspreiding van het corona-virus, davert onze gezondheidszorg op haar grondvesten.
De overheid reageert steeds sneller en ingrijpender.
We staan allemaal aan de vooravond van een zeer moeilijke en onzekere periode, waarbij wij voor gezondheidszorg mogelijk afhankelijk worden van internationale hulp. Het begrip noodtoestand is van toepassing.

Op het moment van schrijven zijn dit maatregelen die in de niet-professionele sfeer van toepassing zijn op het samenkomen van mensen:

  • er zijn geen samenkomsten toegelaten binnenskamers.
  • in de buitenlucht mogen maximaal 4 personen samen komen.

(-) deuren sluiten
Er wordt aangenomen dat deze maatregelen minstens tot het einde van het jaar van kracht zullen blijven, en eventueel nog verscherpt zullen worden.
In de komende uren zullen veel aanbieders van vergaderlocaties melden dat er geen AA-vergaderingen meer kunnen plaatshebben, als ze dat al niet eerder hebben gedaan.
De deuren van de meeste vergaderlocaties zullen dus met onmiddellijke ingang gesloten blijven.
En het AA-protocol geeft in deze noodsituatie geen bescherming, geen veilige oplossing meer.

(-) open armen
Dat is opnieuw een zware klap.
Maar anders dan in het voorjaar zijn wij nu wél voorbereid.
Wij hebben intussen ervaring met het omschakelen naar alternatieven.
Beter dan in de lente zijn wij in staat om ondanks de gesloten deuren toch onze verantwoordelijkheid op te nemen en met open armen de hulpzoekende alcoholisten te ontvangen.

(-) de hand van AA
Over twijfel en weerstand heen zullen wij de komende weken en maanden er voor zorgen dat de hand van AA er is en blijft voor elke hulpzoekende. Soms zullen we twijfelen en weerstand voelen bij de alternatieven voor onze gewone traditionele manier van werken. We zullen het oncomfortabel en vreemd vinden. We zullen met werkvormen aan de slag gaan waarmee we weinig vertrouwd zijn. We zullen buiten onze comfort-zone gedreven worden. Maar we zullen dat overstijgen, we zullen er zijn, we zullen er staan. Want de hand van AA is er altijd. Ook nu.
Wij zijn die hand.

Beste vrienden,
Mocht je nog niet voldoende op de hoogte zijn, informeer u over de alternatieven die AA ontwikkeld heeft voor noodsituaties zoals deze, en die ter beschikking staan, bijv. de Loners Zoom.
Indien nodig, vraag steun en hulp bij de PW, bij de diensten.
In moeilijke situaties er zijn voor wie het moeilijk heeft, dat is nu eenmaal wat AA-ers doen.

Blijf gezond, blijf veilig, blijf AA!

Warme groet vanwege

Denise Schellens, Yvan De Roover
de Beheerders A


03-11-2020

Allen,

Protcollen worden niet ingetrokken.
De luxe van dit soort duidelijkheid is ons niet gegund.
Wanneer er nieuwe maatregelen komen, is het aan de begunstigden van de bestaande protocollen om na te gaan of hun protocol nog garantie kan bieden op laag-risico-samenkomsten.

De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober maatregelen afgekondigd in het kader van de bestrijding van Covid-19.
Deze maatregelen zijn op federaal niveau afgestemd en uitgewerkt in een ministerieel besluit, dat gepubliceerd is op 28 oktober met zo goed als onmiddellijke ingang.
De boodschap is vrij duidelijk: minstens tot 19 november mogen er in het land geen sociale/culturele activiteiten meer plaatsvinden.
De enige uitzondering hierop zijn activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. Een MB is juridisch van hogere orde dan een (sector-)protocol.
Wijzigingen aan bestaande protocollen worden op dit ogenblik niet behandeld door Volksgezondheid.

De ‘teneur’ is dat er niet snel versoepelingen moeten verwacht worden in de stijl van mei-juni 2020.
Er is evidentie dat de het virus (of zijn het de mensen?) zich anders is gaan gedragen.
De besmettelijkheid is significant hoger dan in de lente.
De relatieve veiligheidsafstand wordt nu ingeschat op +2 meter.
Minder optimistische estimaties geven Pasen-2021 aan als nieuwe mogelijkheden voor betekenisvolle versoepelingen.

In weerwil van alle onduidelijkheden waarmee we te kampen hebben, hopen we hiermee toch voldoende geïnformeerd te hebben.

Warme groet vanwege

Denise Schellens, Yvan De Roover
de Beheerders A