Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
03 239 14 15 - Altijd bereikbaar
AA
Vlaanderen
03 239 14 15

info@aavlaanderen.org

link
link

AA Vlaanderen biedt je een vernieuwde website aan, en ook de hulp van 338 groepen met wekelijks 410 vergaderingen, je vindt ons overal. Vrijdag 08/12 zal het Algemeen Dienstbureau (ADB) uitzonderlijk gesloten zijn. E-mail en telefoonpermanentie blijven gegarandeerd.

5 voor 12

5 voor 12, het ledenblad van AA

AA geeft een tijdschrift uit dat 10 maal per jaar verschijnt (niet in augustus en september) en de naam “Vijf voor Twaalf” draagt. We zijn inmiddels aan de 54e jaargang toe, want het eerste nummer verscheen in het najaar van 1961. Het tijdschrift wordt hoofdzakelijk gevuld met bijdragen van de eigen leden.

Het ledenblad heeft als doelstellingen:

 • Mensen te helpen bij het vinden van hun nuchterheid.
 • Mensen te helpen om hun nuchterheid te bewaren.
 • AA leden de kans te geven hun 4e stap te doen door het van zich af te schrijven.
 • Via de middenkatern aankondigingen te bundelen van AA activiteiten. (speciale vergaderingen, buitenlandse AA evenementen enz.)

Om de continuïteit te waarborgen, werd er destijds een dienst opgericht met de naam
“5 voor 12”, die bestaat uit 2 afgevaardigden per provincie, zij vormen de redactieraad. De verschillende taken van de reactieraad zijn:

 • Ontvangen, registreren, catalogiseren en nalezen van teksten die binnenkomen via het Algemeen Dienstbureau ADB of via het e-mail adres 5voor12@aavlaanderen.org
 • Samenstellen van elk nummer.
 • Zorgen voor illustraties.
 • Het beurtelings schrijven van een redactioneel.
 • Het bepalen van de deadlines.
 • Kiezen van thema’s: elk nummer draagt een thema, waar AA leden iets over kunnen schrijven.
  Houden van 6 vergaderingen per jaar en een verslag maken. Deze vergaderingen gaan door op het ADB op elke 4e zaterdag van de pare maanden, tussen 10 en 12 uur.
 • De dienst vertegenwoordigen op de ADR en ADC via de nationaal afgevaardigde.

Een abonnement nemen kan via je eigen AA groep, of met de bestelbon op de website. De verdeling van het tijdschrift gebeurt via de provinciale DC of de post.
Door een abonnement te nemen op “5v12” steun je ook in belangrijke mate de werking van AA Vlaanderen. Onze vereniging werkt uitsluitend met eigen middelen omdat we niet wensen gebonden te zijn door één of andere organisatie, instelling of politieke partij. Onze vereniging kan in eigen behoeften voorzien, mede door de inkomsten van het tijdschrift. Het is dan ook erg belangrijk dat elke AA groep de nodige aandacht en energie besteedt aan de promotie en verspreiding van het tijdschrift 5v12.

Instructies over de inhoud en vorm van teksten vind je op terug op de binnenkant van het tijdschrift. Inzendingen zijn steeds van harte welkom en de redactie is steeds vragende partij.

Augustus 2015
Aanvraag voor een gratis proefnummer:

Persoonlijke gegevens:

M Vr

Email:

Adres:

Plaats: