Iedere AA-groep is zich bewust van de noodzaak om zich bekend te maken bij ieder die er om vraagt, vanuit de bekommernis om de boodschap door te geven aan de nog lijdende alcoholist.

Dit comité wordt gevormd door groepsafgevaardigden die het bekendmaken van AA coördineren en samen naar wegen zoeken om dit doel te bereiken.

Hiervoor kan samengewerkt worden met andere organisaties of met eerste lijn zorg, maar dit mag nooit leiden tot inmenging of tot het verspreiden van meningen over anderen bij deze contacten.

Steeds zal men voor ogen houden dat de leden vanuit eigen ervaring spreken, maar nooit professioneel te werk gaan.

De “Public Relations” wordt op persoonlijke werfkracht gebaseerd, veeleer dan op propaganda.

Informatievergaderingen, aangevraagd door derden, en door AA-sprekers gehouden, vinden plaats:

- in scholen en ziekenhuizen
- bij dokters, verenigingen en politie­centra en bij ieder die erom verzoekt, vooral gaat het om personen die beroepshalve betrokken zijn bij het probleem van het alcoholisme.

Hiervoor kunnen de DVD's gebruikt worden:

The Road Back.
Who Me?

Verder worden er acties op touw gezet met:

- artikels in dag- en weekbladen
- interviews en een spot voor radio’s en TV
- medewerking aan bedrijfscampagnes rond veiligheid en verslaving
- speciale aandacht voor de “Week van het Alcoholisme”
- medewerking aan zelfhulpbeurzen en tentoonstellingen.

Voor deze activiteiten beschikt het COI over kleine geluidsbandjes, die gratis aan de radio’s ter beschikking gesteld worden, een infostand om op te stellen in inkomhallen en op beurzen en folders naar bepaalde doelgroepen toe.

Het COI kan een korte spot aanleveren voor TV of andere 'beeldmedia'

COI - documentatie

Brochures die kunnen bedeeld worden ter kennismaking:

AA in een oogopslag
Beknopte Gids voor AA
Alcoholisme: een probleem in de onderneming?
TE JONG?

Een boodschap aan tieners
AA en de medische beroepen
Ooit doorgezakt, te vaak?
Affiches met vraagteken
Affiches met vraagteken
: voor de huisdokter
Een affiche met het kenteken van AA met als tekst: "De drankzuchtige is een zieke, die kan geholpen worden".

Ziekenhuizen

In vele ziekenhuizen en ontwenningscentra bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met AA. Regelmatig zijn er AA-leden aanwezig om met ieder die er om vraagt een gesprek aan te gaan. Het is mogelijk dat ook daar groepsvergaderingen gehouden worden.

Strafinrichtingen

Bijna alle gevangenissen in het Vlaamse land worden door AA-leden bezocht.

Een vijfentwintigtal leden zijn regelmatig te vinden in de strafinrichtingen om samen met de gedetineerden vergaderingen te houden, of voor een persoonlijk gesprek, naar gelang de afspraak met sociale dienst, directie en overheid.

De pers kan op eenvoudige aanvraag een informatiemap toegestuurd krijgen of ze downloaden in pdf. (zie ook: Profiel van de Vlaamse AA 2006 pdf en Profiel van de Vlaamse AA 2011 pdf)