We zijn telefonisch bereikbaar, 24 uur per dag, zeven op zeven, bel: 03 239 14 15 of mail: info@aavlaanderen.org

Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij onze bediende Michèle.

Buiten de kantooruren wordt de telefoon doorgeschakeld naar AA-leden die dag en nacht vrijwillig hun medewerking verlenen.

Deze AA-ers vragen aan de hulpzoekende die een oproep doet, of hij/zij graag een bezoekje krijgt van AA-leden vooraleer de stap naar AA te zetten als eerste kennismaking en om de drempel te verlagen.

Indien dit bezoek niet hoeft, geeft men de adressen door van de AA vergaderingen in zijn of haar buurt of men probeert telefonische afspraken te maken.

Indien de plaats van de AA groep niet gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer of men kan er door de één of andere reden niet geraken, is er de mogelijkheid onderlinge afspraken te maken onder de AA-ers zodat iedereen ter plaatse geraakt.

AA-ers beseffen heel goed dat zij hun tevreden nuchterheid - dag per dag - enkel kunnen behouden wanneer zij ook deze boodschap van kracht en hoop blijven doorgeven aan een hulpzoekende.

zie ook "Contact"