Aanwezig op de Chatpagina:
Anonieme Alcoholisten
Vlaanderen
03 677 15 48 - Secretariaat
AA
Vlaanderen
03 677 15 48

adb@aavlaanderen.org

Hallo bezoeker

Informatienota: Gegevensbescherming GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation ofwel GDPR van kracht. Deze Europese wetgeving bepaalt hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, met een stevige focus op privacy en veiligheid. Personen kunnen bijvoorbeeld vragen waarom hun data wordt bijgehouden en verwerkt. Organisaties mogen van hun kant niet zomaar eender wat bewaren en verwerken, laat staan doorspelen aan partners.

De nieuwe regels gelden ook voor VZW's en zelfs feitelijke verenigingen, ook als die geen enkel winstdoel nastreven of geen enkele commerciële ingesteldheid hebben.
Met de aangeduide organisaties wordt dus ook onze VZW en de groepen bedoeld.

GDPR in de praktijk

 • Bewaar alleen gegevens die nodig zijn, verwijder gegevens die niet actueel zijn.
 • Vraag altijd uitdrukkelijk toelating om gegevens op te slaan.
 • Geef toegang tot de opgeslagen gegevens en geef de mogelijkheid om ze te verwijderen.
 • Geef nooit gegevens door aan derden zonder uitdrukkelijke toelating.
 • Beperk het aantal personen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens.
 • Verander wachtwoorden wanneer andere verantwoordelijken lijsten bijhouden

GDPR in de praktijk: versturen van mails in verband met AA

 • Een verzonden mail kan niet geannuleerd worden! Wees altijd aandachtig.
 • Plaats uw eigen adres als geadresseerde en alle andere adressen in BCC.
 • Verwijder alle adressen in de tekst bij het beantwoorden van een mail.
Kortom, wees extra aandachtig voor het bewaren van de anonimiteit onder elkaar en buiten AA.

1. De suggesties van AA:

 • AA kent geen wetten, enkel suggesties die onze nuchterheid waarborgen.
 • Ons belangrijkste goed is de Anonimitiet van onze leden.
 • Wat AA niet doet: AA houdt geen ledenlijsten bij.
 • AA kan diensten in het leven roepen die practische zaken afhandelen. Problemen met verlies van persoonlijke gegevens van leden kunnen gemeld worden aan het ADB: 03 239 14 15 of adb.aa@skynet.be
 • AA kent geen boetes of straffen, verlies van onze nuchterheid is het enige gevaar.

2. Wat de verordening GDPR van ons vraagt:

 • Gegevensbescherming: GDPR (General Data Protection Regulation) is een Europese verordening bevestigd door Belgische wetgeving.
 • GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.
 • Persoonlijke gegevens moeten op een veilige manier bewaard worden.
 • Indien er zich verlies van gegevens voordoet moet dit gemeld worden binnen 72u.
 • Bij ernstige tekortkomingen kunnen hoge boetes opgelegd worden.

3. Welke gegevens worden bewaard:

 • Autonomie van de groep.
 • Bij elk bezoek aan de website wordt het IP-adres met datum en uur opgeslagen.
 • Het aantal bezoeken van eenzelfde IP adres wordt genoteerd.
 • Informatie gekoppeld aan uw mailadres dat vrijwillig is doorgegeven.
 • Geregistreerde bezoekers of leden kunnen hun gegevens zelf inkijken, aanpassen en verwijderen.
 • Anonieme Alcoholisten Vlaanderen heeft de Gegevensbescherming GDPR opgenomen in het beleid.

Om privacy redenen kunnen we u niet zelf laten nakijken welke gegevens over IP- of mailadressen bekend zijn.

Op eenvoudige aanvraag wordt het u wel bezorgd. stuur een mail naar info@aavlaanderen.org met eventueel uw ip-adres, we antwoorden met de gekende gegevens hierover en ook over het mailadres van de afzender. We kunnen enkel informatie geven over de afzender, niet over andere mailadressen.

AA-Vlaanderen, ADB, een chairman/vrouw, secretaris of andere (rechts-)persoon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet naleven van de Europese regelgeving door om het even wie van onze leden, het is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene.