Het enige vereiste voor AA-lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. (derde traditie)
Elke groep heeft één hoofddoel – zijn boodschap uit te dragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt. (vijfde traditie)
De tradities in AA stellen voor de naam van de groep niet te binden aan een instelling noch aan een groepslid (in
leven of overleden), en dat de naam van de groep geen bindingen omvat of kan veronderstellen of kan verwijzen
naar een sekte, godsdienst, organisatie of instelling.

Naam v/d Groep: Gemeente:

VERGADERLOKAAL
Adres:
Gemeente: Provincie:

CONTACTGEGEVENS PW (enkel voor gebruik binnen de provincie)
Naam:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
E-mail:
Telefoon:

CONTACTPERSONEN: er worden twee contacten opgenomen in de nationale gids.
1) Tel GSM E-mail:
2) Tel GSM E-mail:
ANDERE CONTACTEN of toevoegingen enkel voor gebruik binnen de provincie:
Wenst de verslagen te ontvangen per mail: Ja Nee

Dag(en) van vergaderingen:
Aankruisen Aanvangsuur Opmerking Aankruisen (type groep)
Maandag Uur: in ziekenhuis
Dinsdag Uur: ontwenningsinstelling
Woensdag Uur: gevangenis
Donderdag Uur:
Vrijdag Uur:
Zaterdag Uur: rokers
Zondag Uur: niet rokers
Uur: rookpauze

INLASSING IN DE NATIONALE CONTACTGIDS: Ja Nee

OP DE WEBSITE PLAATSEN: Ja Nee MET GROEPSADRES: Ja Nee
De groepen staan op de website ingedeeld per provincie (ook wanneer men naar een andere PW gaat).
Deze gegevens worden bijgehouden door de PW-secretaris van de provincie waar de groep zich inschrijft.
De groep maakt door zijn registratie deel uit van AA-Vlaanderen. Hierdoor hebben de groepen recht op de PW - en
COI-verslagen, de Nieuwslijn en gratis COI-documentatie. Tevens maken ze deel uit van de groepsverzekering
afgesloten door de VZW -Aldinea-bel.

DATUM: