1. Ons gemeenschappelijk welzijn behoort op de eerste plaats te komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in AA.

2. Voor het doel dat wij als groep nastreven bestaat er slechts één uiteindelijk gezag - een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten kan uiten. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten; zij regeren niet.

3. Het enige vereiste voor AA-lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.

4. Elke groep behoort autonoom te zijn; behalve in aangelegenheden die andere groepen of AA als geheel betreffen.

5. Elke groep heeft slechts één hoofddoel: zijn boodschap uit te dragen aan de alcoholist die nog steeds lijdt.

6. Een AA-groep mag nooit enig initiatief, verwant of van buiten, tot het hare maken, financieren of er de naam van AA aan lenen, om te voorkomen dat problemen met geld, eigendom en prestige ons van ons hoofddoel afleiden.

7. Elke AA-groep dient volledig in eigen behoefte te voorzien onder afwijzing van bijdragen van buitenaf.

8. ‘Anonieme Alcoholisten’ behoort steeds niet professioneel te blijven, maar onze dienstencentra mogen medewerkers in dienst nemen.

9. AA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij kunnen diensten of comités in het leven roepen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn aan hen die zij dienen.

10. ‘Anonieme Alcoholisten’ heeft geen mening over onderwerpen buiten AA; daarom mag de naam van AA nooit betrokken worden bij enig publiek meningsverschil.

11. Onze gedragslijn inzake "public relations" is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op reclame; ten aanzien van pers, radio, TV en film moeten wij altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven.

12. De anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze tradities en herinnert er ons steeds aan dat wij aan beginselen de voorrang moeten geven boven personen.

Copyright: AA World Services, Inc. afgedrukt met toelating.

GOD zoals ieder van ons hem begrijpt