5 voor 12 is het tijdschrift voor en door AA-(st)ers, dat 10 keer per jaar verschijnt (maandelijks, uitgezonderd juli en augustus).

Het eerste nummer verscheen in september-oktober 1961, we vieren het 50 jarig bestaan in 2011 met enkele artikelen uit de eerste uitgave.

Het wordt samengesteld door de redactieraad die, net zoals de andere diensten in de Vlaamse AA, bestaat uit twee afgevaardigde AA-ers per provincie.
Artikels komen via het Algemeen Dienst Bureau (ADB), via de afgevaardigden, per post of langs e-mail bij de redactie terecht.

Alle ervaringen van AA'(st)ers, thema’s die in de groepen besproken worden, referaten van "Bezinningsweekends", "Landdagen" en dergelijke zijn welkom.

Of deze bijdragen met de pen geschreven zijn, in machineschrift getikt zijn of als bestand worden doorgemaild, maakt geen verschil.
Als er maar enigszins een mogelijkheid bestaat om een artikel te laten verschijnen, gebeurt dit ook.

Het is niet omdat het (soms) wat langer duurt vooraleer een tekst gepubliceerd wordt, dat die in de prullenmand ligt, integendeel!
Strikt persoonlijke teksten, o.a. met namen van leden, gedichten e.a. ontboezemingen die niet met ons gezamenlijk probleem te maken hebben, komen niet voor publicatie in aanmerking.

Abonnement: naast het inhoudelijke, heeft 5 voor 12 voor AA-Vlaanderen in zijn geheel ook een heel belangrijke betekenis.

Immers, uit de verslagen van het comité voor financiën (Fincom) onthouden wij elk jaar dat ons tijdschrift één van de belangrijkste bronnen van inkomsten is.

Daarom zouden wij iedereen die ons een warm hart toedraagt willen vragen een bijzondere inspanning te doen om nieuwe abonnees te werven.

Als iedere groep één of twee nieuwe abonnementen zou aanbrengen, komt dit AA in zijn geheel ten goede.

Zo kan de werking van AA verder gezet worden ten behoeve van zowel de gestabiliseerde als de nog dolende alcoholisten.

Zo wordt ook ieders verantwoordelijkheidsgevoel voor AA een realiteit, want;

“Als wie dan ook, waar dan ook, de hulp van AA nodig heeft,
wil IK dat de helpende hand van AA er is
en daar ben IK verantwoordelijk voor!”

AA-leden kunnen een abonnement nemen via hun groep.

Andere belangstellenden en sympathisanten kunnen voor inlichtingen en een proefnummer terecht op het ADB of bij één van onze leden.

Artikels kunnen rechtstreeks gestuurd worden naar 5voor12@aavlaanderen.org.